SAUER

Vi har sauer av rasen gammelnorsk spelsau. Sauene er livlige og stammer fra sauene som har vært vanlige i fra før vikingtiden. Den er i dag en bevaringsverdig rase.

Hedemorahøns

Vi har høner av rasen Hedemora som er en bevaringsverdig svensk landrase. De er hardføre og livlige.