Fuldseth gård ligger vakkert til nedenfor Hegra festning. Den drives økologisk av Anna og Egil.
Det er allsidig drift med korn, grønnsaker, sau, gris, høns og bier. En fellesnevner for det vi arbeider med er mangfold og bevaring av genressurser. 

Vi har et tilbud til Stjørdal kommune via Inn på tunet, hvor elever fra ungdomsskolen og videregående får erfare gårdslivet fra jord til bord.